Rozdiel medzi PZP a havarijným poistením: Prečo ich nesmieť zamieňať

Pri vlastníctve motorového vozidla je dôležité rozumieť rozdielu medzi povinným zmluvným poistením (PZP) a havarijným poistením. Tieto dve formy poistenia sa často zamieňajú, avšak každé z nich poskytuje iný druh krytia a plní rozličné úlohy v prípade nehody alebo škody na vozidle. V tomto článku vám predstavíme hlavné rozdiely medzi PZP a havarijným poistením.

Povinné zmluvné poistenie (PZP)

PZP je základným a zákonom povinným druhom poistenia pre všetkých vlastníkov motorových vozidiel na Slovensku. Hlavným účelom PZP je pokrytie škôd spôsobených tretím stranám v prípade dopravnej nehody, za ktorú nesie zodpovednosť poistník. PZP zahrňuje škody na majetku a zranenia tretích osôb, ako aj náklady na právne zastúpenie a odškodnenie v prípade súdnych sporov.

Havarijné poistenie

Na rozdiel od PZP, havarijné poistenie je dobrovoľný druh poistenia, ktorý poskytuje krytie škôd spôsobených na vlastnom vozidle poistníka. Havarijné poistenie pokrýva škody vzniknuté v dôsledku dopravných nehôd, vandalismu, krádeže, požiaru alebo prírodných katastrof. Úroveň krytia a náklady na havarijné poistenie sa môžu líšiť v závislosti od poisťovne a konkrétneho balíčka poistenia.

Hlavné rozdiely medzi PZP a havarijným poistením

  1. Povinnosť: PZP je povinné poistenie pre všetkých majiteľov motorových vozidiel, zatiaľ čo havarijné poistenie je dobrovoľné a záleží na vlastnom rozhodnutí vlastníka vozidla.
  2. Krytie škôd: PZP pokrýva škody spôsobené tretím stranám, kým havarijné poistenie pokrýva škody na vlastnom vozidle poistníka.
  3. Náklady: PZP má stanovené minimálne poistné limity a ceny sa môžu líšiť v závislosti od rôznych faktorov, ako sú napríklad typ vozidla, vek a skúsenosti vodiča. Havarijné poistenie má širší rozsah krytia a náklady sa môžu líšiť podľa úrovne krytia, typu vozidla, jeho hodnoty a ďalších individuálnych faktorov.
  4. Výber poisťovne a balíčka: PZP je štandardizované poistenie a väčšina poisťovní ponúka podobný rozsah krytia. Avšak, havarijné poistenie sa môže líšiť medzi poisťovňami a balíčkami, čo umožňuje vlastníkom vozidiel prispôsobiť si poistenie podľa vlastných potrieb a preferencií.
  5. Nároky na poistné plnenie: V prípade PZP sa poistné plnenie poskytuje tretím stranám, ktoré utrpeli škody v dôsledku nehody spôsobenej poistníkom. Pri havarijnom poistení sa poistné plnenie poskytuje priamo poistníkovi na pokrytie škôd na jeho vozidle.

PZP a havarijné poistenie sú dve rozdielne formy poistenia, ktoré majú odlišný účel a rozsah krytia. PZP je povinné a zamerané na pokrytie škôd spôsobených tretím stranám, zatiaľ čo havarijné poistenie je dobrovoľné a poskytuje krytie pre škody na vlastnom vozidle poistníka. Pred uzavretím poistnej zmluvy je dôležité pochopiť rozdiely medzi týmito dvoma typmi poistenia a zvážiť, či je havarijné poistenie vhodné pre vaše individuálne potreby a okolnosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *