Havarijné poistenie – porovnanie

Porovnanie havarijného poisteniaKúpa auta býva veľmi príjemnou udalosťou v živote človeka, zvlášť muža. Pokiaľ ide o úplne nové auto, býva tá radosť o to väčšia. Samozrejme po každej radosti prichádzajú aj starosti a rovnako je to aj s automobilom. Odhliadnuc od nevyhnutnej povinnosti, s ktorou sa majiteľ nového vozidla musí vysporiadať, ako je návšteva polície a prihlásenie auta do evidencie, musí myslieť aj na poistenie. Hovoríme tu najprv o povinnom zmluvnom poistení, resp. PZP, ktoré je nutné mať zabezpečené pre každé vozidlo jazdiace po našich cestách. Toto poistenie kryje škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Poistné krytie sa však týka len škody na cudzích motorových vozidlách.

Čiže pokiaľ sa stanete účastníkom dopravnej nehody a vznikne vám škoda na vozidle, tak z PZP finančnú kompenzáciu nedostanete. Z tohto pohľadu je pre bežného motoristu určite výhodnejšie uzatvoriť havarijné poistenie cez Uzavripzp. Na čo sa však sústrediť pri jeho výbere a čo je dôležité porovnávať pri havarijnom poistení? Mnohé poisťovne sa snažia cez reklamy v novinách, televízii, či na internete motoristov presvedčiť, že práve ich poistenie je najlepšie. Na druhej strane však už nespomínajú všetky podmienky, ktoré musí poistenec akceptovať, aby sa dostal k peniazom v rámci poistného plnenia. Porovnanie ceny havarijného poistenia však musí urobiť každý záujemca na základe vlastných okolností. Pozrieme sa na niekoľko najdôležitejších parametrov, ktoré by si mal každý spotrebiteľ dobre všímať.

Cena a porovnanie havarijného poistenia

Zrejme najdôležitejší parameter porovnania, každý sa snaží nájsť najvýhodnejšie havarijné poistenie. Avšak nie vždy sa to najlacnejšie poistenie vyplatí. Ako sa vraví, nie sme takí bohatí, aby sme si mohli dovoliť kupovať lacné veci. Ušetriť niekoľko eur ročne, no zistiť, že pri dopravnej nehode vám poisťovňa odmietne preplatiť škodu vo výške stovák resp. tisícok eur, to by vám určite nepotešilo. Preto je potrebné k cene poistenia v porovnaní pristupovať s rozumom a hľadať kompromis medzi najlacnejším a najkomplexnejším havarijným poistením. Pri cene poistenia do výpočtu vstupuje viacero faktorov, medzi ktoré patria:

 • Vek a hodnota vozidla

Vozidlo na vozovkePri hodnote vozidla sa vodič môže rozhodnúť, či si auto poistí na aktuálnu alebo novú hodnotu. Ak sa rozhodne pre aktuálnu hodnotu, tak sa prihliada na vek vozidla a jeho opotrebovanie. Tento spôsob poistenia je lacnejší ako pri novej hodnote. Pri tej sa totiž určuje hodnota automobilu v roku jeho výroby. A následne pri čiastočnej škodovej udalosti budú vyplatené náhradné diely. Ak by došlo k totálnej škode, tak sa poistencovi vyplatí zostatková hodnota auta. Ak nechcete nižšie poistné plnenie, tak sa pozrite na poistenie finančnej straty od Uzavripzp.

 • Spoluúčasť poistenca

Pred podpisom poistnej zmluvy si môžete vybrať do akej výšky sa chcete podieľať na prípadnej vzniknutej škode. Čiže si zvolíte výšku spoluúčasti, tu je možné uvádzať v percentách alebo v minimálnej sume. Väčšina poisťovni si kladie podmienku spoluúčasti od min. 5 percent. I keď pri niektorých je možná aj nulová spoluúčasť, no v takom prípade musíte rátať s vyššou cenou mesačnej platby.

 • Vek vodiča

Poisťovne sa snažia eliminovať možné rizikové faktory a preto pri mladých vodičoch, ktorí často spôsobujú dopravné nehody sú nekompromisné a cena kasko poistenia môže byť aj o desiatky eur vyššia ako by to bolo pri skúsenom vodičovi.

Dajte pozor na bezškodový priebeh a pripoistenia

 • Bezškodový priebeh

Podobne ako pri minulom bode, poisťovňa skúma minulosť žiadateľa o poistku. V prípade, ak v minulosti nespôsobil žiadne škodové udalosti, dokáže ponúknuť poisťovňa veľmi výhodné ceny havarijného poistenia.

 • Pripoistenia

Cenu havarijného poistenia navyšujú aj ďalšie pripoistenia, pre ktoré sa môžete rozhodnúť. K veľmi populárnym pripoisteniam patrí poistenia čelného skla, pri ktorom vám poisťovňa uhradí opravu náhodne poškodeného alebo aj úplne zničeného čelného skla. Okrem neho si môžete pripoistiť napríklad aj poškodenie prírodnými živlami, poškodenie vandalmi, krádež batožiny alebo poistenie náhradného vozidla. Ak sa vám výsledná cena zdá vysoká, tak sa pozrite na tipy ako získať lacnú havarijnú poistku tu – https://www.uzavripzp.sk/8-tipov-pre-lacnejsie-havarijne-poistenie/.

Služby a pripoistenia havarijného postenia

K poisteniu patrí viacero služiebKaždá poisťovňa poskytuje rozličné služby, ktoré získate po uzatvorení havarijného poistenia. V ideálnom prípade ich možno ani nikdy nevyužijete, ale odporúčame vám ich radšej všetky poznať. Aby ste v krízovej situácii vedeli, že na čo máte bezplatný, resp. platený nárok. Medzi štandardné asistenčné služby vieme zaradiť:

 • Oprava na mieste
 • Odťah do najbližšieho servisu
 • Úschova nepojazdného vozidla
 • Odťah do miesta bydliska
 • Ubytovanie
 • Zabezpečenie náhradnej dopravy
 • Dovoz paliva

Poistné krytie pri havarijnom poistení

Ako sme už spomínali, každá poistná zmluva je individuálna a z toho dôvodu nie je možné celkom paušalizovať vyplatenie poistného krytia. Vyplatenie peňazí záleží od toho, či škodová udalosť bola vyhodnotená ako totálna škoda alebo len poškodenie vozidla. Ak sa jedná o „totálku“, tak poskytovateľ poistenia by mal vyplatiť sumu, ktorá zodpovedá hodnote vozidla v čase vzniku škodovej udalosti. Pri poškodení vozidla sa suma poistného krytia rozdeľuje medzi náklady na použité náhradné diely a zároveň aj na vykonanie servisných prác. O totálnej škode sa u väčšiny poisťovateľov hovorí, pokiaľ sa po nehode celková škoda pohybuje medzi 80 – 90 % zo všeobecnej hodnoty vozidla. V tomto prípade už nie je pre poisťovne rentabilné vynakladať finančné prostriedky na opravu vozidla.

Info: https://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive/motor-vehicle-registration_sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *