Havarijné poistenie a stret so zverou: Ako sa chrániť pred nečakanými nástrahami

Strety so zverou sú na cestách pomerne bežným javom, najmä v oblastiach s vysokou koncentráciou zvierat a v blízkosti prírodných rezervácií. Takéto stretu môže spôsobiť vážne škody na vozidle a ohroziť bezpečnosť vodiča a cestujúcich. Havarijné poistenie môže poskytnúť krytie v prípade nehody s účasťou zveri, ale je dôležité vedieť, ako funguje a čo zahŕňa.

Havarijné poistenie a krytie škôd spôsobených zverou

Havarijné poistenie je dobrovoľným doplnkom k povinnému zmluvnému poisteniu (PZP) a poskytuje krytie škôd na vlastnom vozidle v prípade dopravnej nehody, krádeže, požiaru alebo vandalismu. Mnoho havarijných poistiek zahŕňa aj krytie škôd spôsobených zverou, ako sú srnky, jeleňovité alebo diviaky.

Druhy krytia škôd spôsobených zverou

Havarijné poistenie s krytím škôd spôsobených zverou môže zahŕňať rôzne situácie a druhy škôd:

 1. Zrážka so zverou: Poistenie kryje náklady na opravu alebo náhradu vozidla v prípade zrážky so zverou, ktorá spôsobila fyzické poškodenie vozidla.
 2. Poškodenie vozidla zverou: Poistenie môže kryť škody spôsobené zverou, ktorá napríklad poškriabe lak, poškodí kryt svetlometov alebo inak poškodí vozidlo.
 3. Náklady na odtah a opravy: Poistenie môže zahŕňať náklady na odtah vozidla na najbližšiu opraváreň a náklady na opravy.

Ako získať havarijné poistenie s krytím škôd spôsobených zverou

Ak chcete získať havarijné poistenie s krytím škôd spôsobených zverou, postupujte nasledovne:

 1. Zistite, či vaše súčasné poistenie zahŕňa krytie škôd spôsobených zverou: Preštudujte si podmienky svojho súčasného havarijného poistenia a zistite, či zahŕňa krytie škôd spôsobených zverou. Ak nie, môžete zvážiť zmenu poistenia alebo pridanie doplnkového krytia.
 1. Porovnajte ponuky od rôznych poisťovní: Ak chcete nájsť najlepšiu ponuku, porovnajte havarijné poistenie s krytím škôd spôsobených zverou od rôznych poisťovní. Porovnávajte nielen ceny, ale aj podmienky poistenia, rozsah krytia a kvalitu služieb.
 2. Uzatvorte zmluvu o havarijnom poistení: Keď si vyberiete najlepšiu ponuku, uzatvorte zmluvu o havarijnom poistení s krytím škôd spôsobených zverou. Nezabudnite si prečítať podmienky poistenia a uistite sa, že rozumiete, čo zahŕňa a čo nie.

Čo robiť v prípade nehody so zverou

Ak sa stretnete so zverou a poškodíte svoje vozidlo, postupujte nasledovne:

 1. Zabezpečte miesto nehody: Zapnite výstražné svetlá, postavte výstražný trojuholník a zabezpečte miesto nehody, aby ste predišli ďalším nehodám.
 2. Zaznamenajte podrobnosti nehody: Odfotografujte si poškodenie vozidla, miesto nehody a zver, ak je to možné. Zaznamenajte si čas, dátum, miesto a okolnosti nehody.
 3. Kontaktujte políciu: V niektorých prípadoch je potrebné kontaktovať políciu a oznámiť nehodu. Zistite si pravidlá v svojej krajine a postupujte podľa nich.
 4. Kontaktujte svoju poisťovňu: Oznámte nehodu svojej poisťovni a poskytnite im potrebné informácie a fotografie. Poisťovňa vám poskytne pokyny, ako postupovať ďalej.

Havarijné poistenie s krytím škôd spôsobených zverou je dôležitou ochranou pre vodičov, ktorí chcú predísť vysokým nákladom na opravy v prípade nehody so zverou. Zabezpečte si vhodné poistenie, sledujte opatrnosti pri jazde v oblastiach s vysokou koncentráciou zvierat a buďte pripravení na možné stretu so zverou. Vždy dodržiavajte bezpečnostné opatrenia a postupujte podľa pokynov svojej poisťovne v prípade nehody.

Prevencia nehôd so zverou

Okrem havarijného poistenia s krytím škôd spôsobených zverou je dôležité dodržiavať aj nasledujúce opatrenia na prevenciu stretov so zverou:

 1. Pozorujte značky upozorňujúce na zver: V oblastiach s vysokou koncentráciou zveri sa často nachádzajú značky upozorňujúce na možný výskyt zvierat na ceste. Dávajte pozor na tieto značky a zvýšte opatrnosť.
 2. Jazdite opatrne v noci: Mnoho druhov zvierat je aktívnych hlavne v noci, takže šanca na stret so zverou sa zvyšuje. Znížte rýchlosť a buďte ostražití, najmä v oblastiach s vysokou koncentráciou zvierat.
 3. Používajte dálkové svetlá: Ak je to možné a bezpečné, používajte dálkové svetlá, aby ste lepšie videli okolie a včas zbadali zver na ceste.
 4. Znížte rýchlosť v prírodných rezerváciách: V prírodných rezerváciách a oblastiach s vysokou koncentráciou zvierat je dôležité znížiť rýchlosť a dodržiavať dopravné predpisy.
 5. Naučte sa správne reagovať: Ak sa zver dostane pred vaše vozidlo, naučte sa správne reagovať. Nikdy neskúšajte náhle zatočiť alebo brzdiť, pretože to môže viesť k stratám kontroly nad vozidlom. Miesto toho pevne držte volant a postupne spomaľujte.

Havarijné poistenie s krytím škôd spôsobených zverou je len jednou z mnohých vrstiev ochrany pre vodičov. Dodržiavajte preventívne opatrenia, aby ste minimalizovali riziko stretu so zverou a zabezpečili svoju bezpečnosť a bezpečnosť vašich spolucestujúcich.

Výpoveď PZP: Ako správne ukončiť povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základnou poistnou ochranou pre všetkých vodičov. Zabezpečuje pokrytie škôd spôsobených tretím stranám v prípade dopravnej nehody. Občas môže nastať situácia, keď si chcete zmeniť poisťovňu alebo predajte svoje vozidlo. V tomto článku sa pozrieme na to, ako správne ukončiť PZP a na čo by ste mali pamätať.

Kedy môžete podať výpoveď PZP

Máte niekoľko dôvodov, kedy môžete podať výpoveď PZP:

 1. Zmena poisťovne: Ak si nájdete lepšiu ponuku alebo ste nespokojní so službami svojej súčasnej poisťovne, môžete podať výpoveď PZP a zmeniť poisťovňu.
 2. Predaj vozidla: Ak ste sa rozhodli predať svoje vozidlo, mali by ste podať výpoveď PZP, aby ste neboli naďalej zodpovední za poistné plnenie.
 3. Odhlásenie vozidla z evidencie: Ak plánujete odhlásiť svoje vozidlo z evidencie, je potrebné podať výpoveď PZP.

Ako podať výpoveď PZP

Postup pri podaní výpovede PZP môže byť rôzny v závislosti od poisťovne. Vo všeobecnosti by ste mali postupovať nasledovne:

 1. Kontaktujte svoju poisťovňu: Skontaktujte svoju poisťovňu a informujte ich o svojom zámere ukončiť PZP. Poisťovňa vám poskytne informácie o postupe a potrebných dokumentoch.
 2. Vyplňte a podpíšte potrebné dokumenty: Poisťovňa vám poskytne formulár na výpoveď PZP, ktorý musíte vyplniť a podpísať. Môže to zahŕňať aj doloženie dôvodu výpovede, ako je napríklad predaj vozidla alebo zmena poisťovne.
 3. Odošlite dokumenty: Odošlite vyplnené a podpísané dokumenty poisťovni. Môžete ich zaslať poštou, e-mailom alebo ich osobne odovzdať na pobočke poisťovne.
 4. Počkajte na potvrdenie: Po obdržaní vašich dokumentov poisťovňa preverí vaše údaje a potvrdí ukončenie PZP. Uistite sa, že dostanete potvrdenie o ukončení poistenia, pretože ho môžete potrebovať pri uzatváraní nového PZP alebo pri predaji vozidla.
 5. Ukončenie PZP a nová zmluva: V prípade zmeny poisťovne je dôležité, aby ste uzatvorili novú zmluvu o PZP skôr, ako uplynie lehota stanovená výpoveďou. V opačnom prípade by ste mohli jazdiť s neplatným poistením, čo je nezákonné a môže vás to stáť pokuty.

Výpovedná lehota

Výpovedná lehota pre PZP závisí od podmienok stanovených vašou poisťovňou a zákonných predpisov. Bežne sa pohybuje okolo 1-3 mesiacov. Je dôležité si prečítať podmienky svojho poistenia a zohľadniť výpovednú lehotu pri plánovaní ukončenia PZP.

Dôležité upozornenia

 • Uistite sa, že máte platné PZP vždy, keď je vaše vozidlo v prevádzke. Jazda bez platného PZP je nezákonná a môže vám priniesť pokuty a problémy s políciou.
 • Ak predávate svoje vozidlo, informujte nového majiteľa o povinnosti uzatvoriť si vlastné PZP. Predajca zodpovedá za PZP až do okamihu, keď je vozidlo prepísané na nového majiteľa a ten si uzatvorí svoje vlastné poistenie.
 • Pri zmene poisťovne porovnávajte nielen ceny, ale aj kvalitu služieb, rýchlosť vybavovania nárokov a podmienky poistenia, aby ste si vybrali najlepšiu možnú ponuku.

Ukončenie PZP môže byť potrebné z rôznych dôvodov, ako je zmena poisťovne alebo predaj vozidla. Je dôležité postupovať správne a dodržiavať všetky zákonné požiadavky, aby ste predišli problémom a pokutám. Informujte sa o svojich právach a povinnostiach, aby ste zabezpečili hladký a bezproblémový prechod.

Skúsenosti s havarijným poistením: Príbehy z reálneho života

Havarijné poistenie je dôležitou súčasťou ochrany vášho vozidla pred rizikami, ako sú dopravné nehody, krádeže, požiare či vandalismus. Počas rokov, ktoré ste strávili na cestách, ste možno počuli rôzne príbehy o skúsenostiach s havarijným poistením od svojich priateľov, rodiny alebo kolegov. V tomto článku sa zameriame na niektoré príbehy zo skutočného života a poučenia, ktoré môžeme získať z týchto skúseností.

Príbeh č. 1: Rýchle a efektívne vybavenie nároku

Jana bola nadšená, keď si kúpila svoje prvé auto. Vedela, že jednou z prvých vecí, ktoré musí urobiť, je uzavrieť havarijné poistenie, a tak si našla poisťovňu s dobrou povesťou a rýchlym vybavovaním nárokov. Keď sa Jana jedného dňa zapojila do dopravnej nehody, bola jej poisťovňa schopná rýchlo a efektívne vybaviť jej nárok a pokryť náklady na opravu vozidla. Jana bola vďačná za to, že si vybrala spoľahlivú poisťovňu, ktorá ju v tomto kritickom momente podporila.

Poučenie: Pri výbere havarijného poistenia je dôležité zohľadniť povesť poisťovne a rýchlosť vybavovania nárokov. Spoľahlivá poisťovňa vám poskytne pokoj mysle a rýchlu podporu v prípade škody na vozidle.

Príbeh č. 2: Neprimerané krytie škôd

Lukáš bol šťastný majiteľ staršieho vozidla, ktoré si poistil len minimálne, aby ušetril na poistnom. Keď však prišlo na to, že musel podať nárok na havarijné poistenie po vážnej nehode, zistil, že jeho poistenie pokrýva len časť nákladov na opravu vozidla. Lukáš bol nútený zaplatiť zvyšok opravy z vlastného vrecka, čo mu spôsobilo finančné ťažkosti.

Poučenie: Pri výbere havarijného poistenia je dôležité zabezpečiť dostatočné krytie, ktoré pokryje náklady na opravu alebo náhradu vozidla v prípade škody. Ušetriť na poistnom prémii môže byť lákavé, ale v prípade nehody môže byť nedostatočné krytie veľkou finančnou záťažou.

Príbeh č. 3: Dôležitosť pochopenia podmienok poistenia

Eva si uzavrela havarijné poistenie pre svoje nové auto a myslela si, že je plne chránená. Po niekoľkých mesiacoch sa však jej vozidlo stalo obeťou vandalského činu. Keď sa obrátila na svoju poisťovňu, aby podala nárok, bola prekvapená, keď jej povedali, že tento typ škody nie je v jej poistení pokrytý. Eva si uvedomila, že si mala lepšie preštudovať podmienky svojho poistenia a zabezpečiť si širšie krytie.

Poučenie: Je dôležité presne pochopiť, čo váš havarijný poistný kontrakt pokrýva, a prípadne si zabezpečiť dodatočné krytie pre rôzne riziká. Dôkladné preštudovanie podmienok poistenia vám môže ušetriť sklamanie a finančné problémy v prípade nečakaných udalostí.

Príbeh č. 4: Význam správneho vyhodnotenia spoluúčasti

Marek uzavrel havarijné poistenie so spoluúčasťou, ktorá mu umožňovala ušetriť na prémii. Keď sa jeho vozidlo poškodilo pri menšej nehode, zistil, že spoluúčasť je tak vysoká, že neoplatí podať nárok na poisťovňu, pretože by musel zaplatiť väčšinu nákladov na opravy sám. Marek si uvedomil, že mal lepšie vyhodnotiť výšku spoluúčasti pri uzatváraní poistenia.

Poučenie: Pri výbere havarijného poistenia je dôležité zvážiť výšku spoluúčasti a zohľadniť, ako by to ovplyvnilo vašu schopnosť pokryť náklady na opravy v prípade škody. Nízka spoluúčasť môže zvýšiť poistné prémie, ale v prípade škody vám poskytne väčšiu finančnú ochranu.

Skúsenosti s havarijným poistením sa môžu líšiť v závislosti na konkrétnych okolností a voľbe poistenia. Z týchto príbehov zo skutočného života môžeme čerpať poučenia, ktoré nám pomôžu lepšie sa pripraviť na budúcnosť a zabezpečiť si optimálnu ochranu pre naše vozidlá. Pri výbere havarijného poistenia je dôležité zohľadniť nasledujúce faktory:

 1. Povesť poisťovne a rýchlosť vybavovania nárokov.
 2. Dostatočné krytie, ktoré pokryje náklady na opravu alebo náhradu vozidla v prípade škody.
 3. Presné pochopenie podmienok poistenia a zabezpečenie dodatočného krytia pre rôzne riziká.
 4. Zváženie výšky spoluúčasti a jej vplyvu na vašu schopnosť pokryť náklady na opravy v prípade škody.

Dôkladným zvážením týchto faktorov a účelným výberom havarijného poistenia môžete minimalizovať finančné riziká a získať pokoj mysle pri jazde na cestách.

Havarijné poistenie bez spoluúčasti: Plná ochrana pre váš vozový park

Havarijné poistenie poskytuje finančnú ochranu pre váš automobil alebo motocykel v prípade nehody, krádeže, požiaru, vandalismu a ďalších rizik. Jedným z hlavných faktorov, ktoré ovplyvňujú náklady na havarijné poistenie, je spoluúčasť, čo je suma, ktorú musí poistník uhradiť z vlastného vrecka predtým, ako poisťovňa pokryje zvyšok nákladov. V tomto článku sa pozrieme na havarijné poistenie bez spoluúčasti a zvážime jeho výhody a nevýhody.

Čo je havarijné poistenie bez spoluúčasti?

Havarijné poistenie bez spoluúčasti znamená, že v prípade škody na vozidle poisťovňa pokryje všetky opravné náklady bez toho, aby poistník musel prispieť. Tento typ poistenia je atraktívny pre mnohých majiteľov vozidiel, pretože im ponúka pokoj mysle, že nebudú musieť čeliť nečakaným finančným záťažiam v prípade škody.

Výhody havarijného poistenia bez spoluúčasti

 1. Bez finančnej záťaže: Havarijné poistenie bez spoluúčasti eliminuje potrebu uhradiť spoluúčasť z vlastného vrecka v prípade škody. To môže byť obzvlášť užitočné pre ľudí, ktorí by mali problém pokryť náklady na opravy alebo náhradu vozidla.
 2. Jednoduchšie vybavenie nárokov: Pri havarijnom poistení bez spoluúčasti je proces vybavenia nárokov často jednoduchší a rýchlejší, pretože poisťovňa nepotrebuje overiť, či poistník uhradil spoluúčasť.
 3. Pokoj mysle: Pre mnohých majiteľov vozidiel je havarijné poistenie bez spoluúčasti atraktívne, pretože im poskytuje pokoj mysle, že v prípade škody budú mať plnú finančnú ochranu.

Nevýhody havarijného poistenia bez spoluúčasti

 1. Vyššie poistné prémie: Jednou z hlavných nevýhod havarijného poistenia bez spoluúčasti sú vyššie poistné prémie. Poisťovne zohľadňujú vyššie riziko, ktoré predstavuje pre nich plné krytie škôd, a preto často účtujú vyššie prémie za tento typ poistenia.
 2. Menšia motivácia k opatrnej jazde: Keďže majitelia vozidiel nemusia platiť spoluúčasť pri havarijnom poistení bez spoluúčasti, môžu byť menej motivovaní jazdiť opatrne a udržiavať svoje vozidlo v dobrom stave. To môže viesť k vyššiemu riziku nehôd a škôd.
 3. Nevýhodné pre vodičov s nízkym rizikom: Vodiči, ktorí majú nízke riziko nehôd alebo škôd na vozidle, môžu zistiť, že havarijné poistenie bez spoluúčasti nie je pre nich najvýhodnejšie, pretože platia vyššie prémie za poistenie, ktoré pravdepodobne nevyužijú.

Ako zvážiť, či je havarijné poistenie bez spoluúčasti vhodné pre vás

Pri rozhodovaní o tom, či je havarijné poistenie bez spoluúčasti správne pre vás, by ste mali zohľadniť nasledujúce faktory:

 1. Finančná situácia: Ak si nemôžete dovoliť uhradiť spoluúčasť v prípade škody, môže byť havarijné poistenie bez spoluúčasti vhodnou voľbou. Avšak ak si môžete dovoliť prispieť k nákladom na opravu alebo náhradu vozidla, môže byť výhodnejšie zvoliť si poistenie so spoluúčasťou a nižšími prémiami.
 2. História škôd a nehôd: Ak máte v minulosti viacero nehôd alebo škôd na vozidle, môže byť havarijné poistenie bez spoluúčasti výhodnejšie, pretože pravdepodobnosť, že budete potrebovať využiť poistenie, je vyššia.
 3. Hodnota vozidla: Ak je hodnota vášho vozidla vysoká, môže byť havarijné poistenie bez spoluúčasti atraktívnejšie, pretože náklady na opravy alebo náhradu vozidla budú pravdepodobne vyššie.

Havarijné poistenie bez spoluúčasti môže poskytnúť plnú finančnú ochranu pre váš vozový park, ale je dôležité zvážiť výhody a nevýhody tohto typu poistenia. Zvážte svoju finančnú situáciu, históriu škôd a nehôd a hodnotu vozidla, aby ste sa rozhodli, či je havarijné poistenie bez spoluúčasti pre vás vhodné.

Ak si nie ste istí, aký typ havarijného poistenia by ste mali zvoliť, môžete sa obrátiť na poistného brokera alebo porovnať ponuky havarijného poistenia online. Pri výbere poistenia nezabudnite zohľadniť aj ďalšie faktory, ako sú rozsah krytia, dodatočné služby a reputácia poisťovne. Dôkladné zváženie všetkých dostupných možností vám pomôže nájsť najlepšiu kombináciu ceny a ochrany pre váš vozový park.

Havarijné poistenie motocykla: Ako chrániť svoj drahocenný stroj

Motocykle sú pre mnohých nielen prostriedkom dopravy, ale aj zdrojom radosti, slobody a dobrodružstva. Ako majiteľ motocykla je dôležité chrániť svoj stroj a investíciu do neho. Havarijné poistenie motocykla môže poskytnúť túto ochranu a pokoj mysle v prípade nehody alebo škody. V tomto článku sa pozrieme na dôvody, prečo by ste mali zvážiť havarijné poistenie pre váš motocykel, a na faktory, ktoré by ste mali zohľadniť pri výbere poistenia. A pozrite si detailne aj príslušný zákon.

Prečo havarijné poistenie motocykla?

Aj keď je pre majiteľov motocyklov povinné zmluvné poistenie (PZP), ktoré pokrýva škody spôsobené tretím stranám, havarijné poistenie poskytuje ďalšiu ochranu pre váš motocykel. Havarijné poistenie motocykla pokrýva škody na vašom motocykli v dôsledku nehôd, krádeže, požiaru, vandalismu alebo prírodných katastrof. Tento druh poistenia vám môže pomôcť pokryť náklady na opravu alebo náhradu vášho motocykla v prípade škody.

Faktory, ktoré by ste mali zohľadniť pri výbere havarijného poistenia motocykla

 1. Typ motocykla: Náklady na havarijné poistenie sa môžu líšiť v závislosti od typu motocykla, jeho hodnoty, výkonu a výrobnej značky. Všeobecne platí, že čím je motocykel drahší a výkonnejší, tým vyššie budú náklady na havarijné poistenie.
 2. Použitie motocykla: Frekvencia a spôsob použitia motocykla môžu tiež ovplyvniť náklady na havarijné poistenie. Ak používate svoj motocykel len občas alebo pre rekreačné účely, náklady na havarijné poistenie môžu byť nižšie ako pri motocykloch používaných na každodennú dopravu.
 3. Vek a skúsenosti vodiča: Vek a skúsenosti vodiča tiež ovplyvňujú náklady na havarijné poistenie. Mladší a menej skúsení vodiči často platia vyššie poistné prémie, pretože predstavujú vyššie riziko pre poisťovne.
 4. Bezpečnost a ochrana proti krádeži: Investícia do bezpečnostných zariadení, ako sú zámky na disky, alarmy alebo GPS sledovacie zariadenia, môže znížiť riziko krádeže a tým aj náklady na havarijné poistenie. Poisťovne často ponúkajú zľavy pre motocykle so zabezpečovacími zariadeniami.
 5. Franchíza: Pri uzavretí havarijného poistenia si môžete zvoliť výšku franchízy, čo je suma, ktorú budete musieť uhradiť z vlastného vrecka v prípade škody, predtým ako poisťovňa pokryje zvyšok nákladov. Vyššia franchíza môže znamenať nižšie poistné prémie, ale zároveň väčšiu finančnú zodpovednosť v prípade nehody.
 6. Poisťovacie balíčky: Poisťovne ponúkajú rôzne havarijné poistné balíčky s rôznymi úrovňami krytia a doplnkovými službami, ako je napríklad asistenčná služba. Pri výbere havarijného poistenia motocykla by ste mali zohľadniť svoje individuálne potreby a finančné možnosti.

Ako ušetriť na havarijnom poistení motocykla

 • Porovnávajte ponuky: Využite online nástroje na porovnanie havarijného poistenia alebo konzultujte s poistným brokerom, aby ste našli najlepšiu ponuku pre váš motocykel.
 • Udržujte čistý jazdný rekord: Vodiči bez dopravných priestupkov a nehôd majú lepšie šance na získanie nižších poistných prémii.
 • Absolvujte školenie pre vodičov motocyklov: Úspešné absolvovanie kurzov zvyšuje vaše jazdné zručnosti a môže vám priniesť zľavy na havarijnom poistení.
 • Zvážte sezónne poistenie: Ak používate svoj motocykel len v určitých mesiacoch, môžete zvážiť sezónne poistenie, ktoré pokrýva váš motocykel len počas jazdnej sezóny, čo môže znižovať náklady na poistenie.

Havarijné poistenie motocykla je dôležitou ochranou pre váš drahocenný stroj a môže vám pomôcť udržať pokoj mysle v prípade nehody alebo škody. Pri výbere havarijného poistenia by ste mali zohľadniť rôzne faktory, ako sú typ motocykla, použitie, vek a skúsenosti vodiča, bezpečnostné opatrenia a franchíza. Porovnaním ponúk a zohľadnením vlastných potrieb a finančných možností môžete nájsť najlepšiu ponuku havarijného poistenia pre váš motocykel a zabezpečiť si tak ochranu svojej investície a zároveň udržať náklady na minimum. Nezabudnite pravidelne sledovať ponuky na trhu a prispôsobovať svoje poistenie podľa zmeny v hodnote alebo použití vášho motocykla, aby ste zabezpečili optimálnu ochranu a úsporu.

Rozdiel medzi PZP a havarijným poistením: Prečo ich nesmieť zamieňať

Pri vlastníctve motorového vozidla je dôležité rozumieť rozdielu medzi povinným zmluvným poistením (PZP) a havarijným poistením. Tieto dve formy poistenia sa často zamieňajú, avšak každé z nich poskytuje iný druh krytia a plní rozličné úlohy v prípade nehody alebo škody na vozidle. V tomto článku vám predstavíme hlavné rozdiely medzi PZP a havarijným poistením.

Povinné zmluvné poistenie (PZP)

PZP je základným a zákonom povinným druhom poistenia pre všetkých vlastníkov motorových vozidiel na Slovensku. Hlavným účelom PZP je pokrytie škôd spôsobených tretím stranám v prípade dopravnej nehody, za ktorú nesie zodpovednosť poistník. PZP zahrňuje škody na majetku a zranenia tretích osôb, ako aj náklady na právne zastúpenie a odškodnenie v prípade súdnych sporov.

Havarijné poistenie

Na rozdiel od PZP, havarijné poistenie je dobrovoľný druh poistenia, ktorý poskytuje krytie škôd spôsobených na vlastnom vozidle poistníka. Havarijné poistenie pokrýva škody vzniknuté v dôsledku dopravných nehôd, vandalismu, krádeže, požiaru alebo prírodných katastrof. Úroveň krytia a náklady na havarijné poistenie sa môžu líšiť v závislosti od poisťovne a konkrétneho balíčka poistenia.

Hlavné rozdiely medzi PZP a havarijným poistením

 1. Povinnosť: PZP je povinné poistenie pre všetkých majiteľov motorových vozidiel, zatiaľ čo havarijné poistenie je dobrovoľné a záleží na vlastnom rozhodnutí vlastníka vozidla.
 2. Krytie škôd: PZP pokrýva škody spôsobené tretím stranám, kým havarijné poistenie pokrýva škody na vlastnom vozidle poistníka.
 3. Náklady: PZP má stanovené minimálne poistné limity a ceny sa môžu líšiť v závislosti od rôznych faktorov, ako sú napríklad typ vozidla, vek a skúsenosti vodiča. Havarijné poistenie má širší rozsah krytia a náklady sa môžu líšiť podľa úrovne krytia, typu vozidla, jeho hodnoty a ďalších individuálnych faktorov.
 4. Výber poisťovne a balíčka: PZP je štandardizované poistenie a väčšina poisťovní ponúka podobný rozsah krytia. Avšak, havarijné poistenie sa môže líšiť medzi poisťovňami a balíčkami, čo umožňuje vlastníkom vozidiel prispôsobiť si poistenie podľa vlastných potrieb a preferencií.
 5. Nároky na poistné plnenie: V prípade PZP sa poistné plnenie poskytuje tretím stranám, ktoré utrpeli škody v dôsledku nehody spôsobenej poistníkom. Pri havarijnom poistení sa poistné plnenie poskytuje priamo poistníkovi na pokrytie škôd na jeho vozidle.

PZP a havarijné poistenie sú dve rozdielne formy poistenia, ktoré majú odlišný účel a rozsah krytia. PZP je povinné a zamerané na pokrytie škôd spôsobených tretím stranám, zatiaľ čo havarijné poistenie je dobrovoľné a poskytuje krytie pre škody na vlastnom vozidle poistníka. Pred uzavretím poistnej zmluvy je dôležité pochopiť rozdiely medzi týmito dvoma typmi poistenia a zvážiť, či je havarijné poistenie vhodné pre vaše individuálne potreby a okolnosti.

Oplatí sa havarijné poistenie na staršie auto? Hlavné faktory, ktoré by ste mali zvážiť

Havarijné poistenie je dobrovoľný druh poistenia, ktorý poskytuje krytie škôd spôsobených na vašom vozidle v prípade dopravnej nehody, vandalismu alebo prírodných katastrof. Pre majiteľov starších áut sa často kladie otázka, či je havarijné poistenie pre ich vozidlo ekonomicky výhodné. V tomto článku sa pozrieme na hlavné faktory, ktoré by ste mali zvážiť pri rozhodovaní o havarijnom poistení pre staršie auto.

Hodnota vozidla

Jedným z kľúčových faktorov pri rozhodovaní o havarijnom poistení pre staršie auto je jeho aktuálna trhová hodnota. Staršie vozidlá majú zvyčajne nižšiu hodnotu a ich oprava môže byť nákladná v porovnaní s hodnotou vozidla. Ak je hodnota vášho starého auta nízka, havarijné poistenie nemusí byť ekonomicky výhodné, pretože poistné plnenie môže byť nižšie ako náklady na opravu alebo náhradu vozidla.

Stav vozidla

Stav staršieho vozidla je ďalším dôležitým faktorom, ktorý by ste mali zohľadniť pri rozhodovaní o havarijnom poistení. Ak je vaše auto v dobrom technickom stave a pravidelne prechádza údržbou, môže byť havarijné poistenie užitočné v prípade neočakávaných škôd. Naopak, ak je vozidlo v zlom stave a jeho životnosť je obmedzená, havarijné poistenie nemusí byť opodstatnené.

Frekvencia používania vozidla

Ak staršie auto používate len občas a jeho prevádzka je obmedzená, môže byť riziko škody nižšie. V takom prípade môžete zvážiť, či havarijné poistenie naozaj potrebujete. Ak však auto používate pravidelne a jazdíte v rôznych podmienkach, havarijné poistenie by mohlo byť vhodné na pokrytie rizík spojených s jeho používaním.

Náklady na havarijné poistenie

Pri rozhodovaní o havarijnom poistení pre staršie auto by ste mali tiež zohľadniť náklady na samotné poistenie. Poistné prémie pre staršie vozidlá môžu byť vyššie vzhľadom na vyššie riziko poruch a škôd. Je dôležité porovnať ceny havarijného poistenia u rôznych poisťovní a zistiť, či prínosy krytia zodpovedajú poistným nákladom.

Alternatívne možnosti

Ak sa rozhodnete, že havarijné poistenie pre vaše staršie auto nie je pre vás ekonomicky výhodné, môžete zvážiť alternatívne možnosti, ako napríklad zostavenie rezervy na opravy alebo nákup náhradného vozidla. Týmto spôsobom môžete byť pripravení na prípadné škody bez toho, aby ste museli platiť za havarijné poistenie.

Rozhodnutie o havarijnom poistení pre staršie auto závisí od viacerých faktorov, ako sú hodnota vozidla, jeho stav, frekvencia používania a náklady na poistenie. Zvážte všetky tieto aspekty a zistite, či je havarijné poistenie pre vás a vaše staršie auto ekonomicky opodstatnené. Ak sa rozhodnete, že havarijné poistenie nie je pre vás vhodné, zvážte alternatívne možnosti na pokrytie prípadných nákladov spojených so škodami na vašom vozidle.

Povinné zmluvné poistenie (PZP): Ako nájsť najlepšiu ponuku pre vaše vozidlo

Čo je PZP?

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základná forma poistenia, ktorú musí mať každý majiteľ motorového vozidla na Slovensku. PZP pokrýva škody spôsobené tretím stranám v prípade dopravnej nehody, za ktorú nesie zodpovednosť poistník. Ako vlastník vozidla máte povinnosť uzavrieť PZP a udržiavať ho platným počas celého obdobia používania vozidla.

PZP online: Rýchly a jednoduchý spôsob, ako získať poistenie

V dnešnej dobe digitálnej technológie je uzatvorenie PZP cez internet jedným z najjednoduchších spôsobov. PZP online vám umožňuje rýchlo a pohodlne porovnať ponuky rôznych poisťovní a uzatvoriť poistenie priamo z domova. Väčšina poisťovní ponúka možnosť uzavretia PZP cez svoje webové stránky alebo mobilné aplikácie.

Najlacnejšie PZP: Ako ušetriť na svojom poistení

Pri hľadaní najlacnejšieho PZP je dôležité porovnať ponuky rôznych poisťovní. Ceny sa môžu líšiť v závislosti od viacerých faktorov, ako sú vek vozidla, vek a skúsenosti vodiča, počet škôd v minulosti alebo typ vozidla. Najlacnejšie PZP nemusí vždy znamenať najlepšiu ponuku, preto je dôležité zohľadniť aj kvalitu služieb a podmienky poistenia.

PZP porovnanie: Ako nájsť najvýhodnejšiu ponuku

PZP porovnanie je dôležitým krokom pri hľadaní najlepšej ponuky pre vaše vozidlo. Na internete nájdete viacero webových stránok alebo aplikácií, ktoré vám umožnia rýchlo a jednoducho porovnať rôzne PZP ponuky. Pri porovnávaní je dôležité zohľadniť nielen cenu, ale aj rozsah krytia, hodnotenie poisťovne, podmienky poistenia a prípadné zľavy.

PZP kalkulačka: Pomôcka pri výbere poistenia

PZP kalkulačka je nástroj, ktorý vám umožní získať rýchly prehľad o cene PZP pre vaše vozidlo. Stačí zadať niekoľko základných údajov, ako sú značka a model vozidla, vek a skúsenosti vodiča, a PZP kalkulačka vám poskytne orientačnú cenu poistenia. Tento nástroj vám pomôže určiť, aké ponuky sú pre vás najvýhodnejšie a umožní vám ušetriť čas pri porovnávaní rôznych poisťovní.

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je nevyhnutnou súčasťou vlastníctva motorového vozidla a je dôležité nájsť najlepšiu ponuku, ktorá vyhovuje vašim potrebám. Využite možnosti PZP online, porovnajte ponuky rôznych poisťovní a využite PZP kalkulačku, aby ste našli najlacnejšie a najvýhodnejšie PZP pre vaše vozidlo. Nezabudnite zohľadniť aj kvalitu služieb a podmienky poistenia, aby ste mali istotu, že ste urobili správne rozhodnutie.

Výpoveď havarijného poistenia: Ako postupovať a na čo si dať pozor

Prečo zvažovať výpoveď havarijného poistenia?

Havarijné poistenie je dobrovoľná forma poistenia, ktorá poskytuje pokrytie škôd spôsobených na vašom vozidle v prípade dopravnej nehody (príklad), vandalismu, prírodných katastrof alebo iných nečakaných udalostí. Je dôležité vedieť, že niekedy môže byť výhodné zvážiť výpoveď havarijného poistenia, napríklad pri zmene poisťovne, zlepšení poisťovacích podmienok alebo prechode na iný typ vozidla.

Postup pri výpovedi havarijného poistenia

 1. Zvážte svoje dôvody pre výpoveď: Predtým, ako sa rozhodnete pre výpoveď havarijného poistenia, zvážte dôvody, ktoré vás k tomuto kroku vedú. Je dôležité vedieť, či máte dostatočné dôvody na ukončenie poistenia a či nebudete neskôr ľutovať svoje rozhodnutie.
 2. Skontrolujte zmluvné podmienky: Pred výpoveďou poistenia je dôležité prezrieť si zmluvné podmienky a výpovedné lehoty. Tieto informácie by ste mali nájsť v poistnej zmluve alebo na webovej stránke poisťovne. Väčšina poisťovní vyžaduje dodržanie výpovednej lehoty, ktorá môže byť napríklad 1-3 mesiace.
 3. Pripravte výpovedný list: Výpoveď havarijného poistenia musí byť písomná. Na internete nájdete množstvo vzorov výpovedných listov, ktoré si môžete upraviť podľa vlastných potrieb. Nezabudnite uviesť svoje osobné údaje, údaje o vozidle, číslo poistnej zmluvy a dátum, od ktorého chcete poistenie ukončiť.
 4. Odošlite výpovedný list: Výpovedný list je potrebné odoslať na adresu poisťovne, ktorá vám poistenie poskytuje. Odporúča sa zaslať list doporučene, aby ste mali dôkaz o jeho doručení.
 5. Uzavrite novú poistnú zmluvu: Ak ste sa rozhodli pre výpoveď havarijnéného poistenia z dôvodu zmeny poisťovne alebo prechodu na lepšie podmienky, nezabudnite uzavrieť novú poistnú zmluvu ešte pred ukončením pôvodnej. Týmto krokom sa vyhnete obdobiu, kedy by ste boli bez havarijného poistenia.
 6. Dokončenie výpovedného procesu: Po doručení výpovedného listu vám poisťovňa po uplynutí výpovednej lehoty oznámi ukončenie poistenia. Skontrolujte si, či vám bol vrátený pomerne čiastkový poplatok za nevyčerpané obdobie poistenia. V prípade nejasností či nezrovnalostí sa obráťte na svoju poisťovňu.

Dôsledky výpovede havarijného poistenia

Je dôležité si uvedomiť, že výpoveď havarijného poistenia môže mať určité dôsledky. V prípade, že nie ste poistený, znášate plnú zodpovednosť za škody na svojom vozidle v prípade nehody či inej udalosti. Preto sa pred podaním výpovede dôkladne zamyslite nad svojimi dôvodmi a prípadnými rizikami.

Výpoveď havarijného poistenia je krok, ktorý si vyžaduje dôkladné zváženie. Pred podaním výpovede preskúmajte svoje dôvody, zmluvné podmienky a výpovedné lehoty. Písomnou výpoveďou a následným uzavretím novej poistnej zmluvy zaistíte plynulý prechod medzi poisťovňami alebo zlepšenie svojich poistných podmienok. Nezabudnite zohľadniť aj dôsledky, ktoré môže výpoveď havarijného poistenia priniesť.

Havarijné poistenie – porovnanie

Porovnanie havarijného poisteniaKúpa auta býva veľmi príjemnou udalosťou v živote človeka, zvlášť muža. Pokiaľ ide o úplne nové auto, býva tá radosť o to väčšia. Samozrejme po každej radosti prichádzajú aj starosti a rovnako je to aj s automobilom. Odhliadnuc od nevyhnutnej povinnosti, s ktorou sa majiteľ nového vozidla musí vysporiadať, ako je návšteva polície a prihlásenie auta do evidencie, musí myslieť aj na poistenie. Hovoríme tu najprv o povinnom zmluvnom poistení, resp. PZP, ktoré je nutné mať zabezpečené pre každé vozidlo jazdiace po našich cestách. Toto poistenie kryje škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Poistné krytie sa však týka len škody na cudzích motorových vozidlách.

Čiže pokiaľ sa stanete účastníkom dopravnej nehody a vznikne vám škoda na vozidle, tak z PZP finančnú kompenzáciu nedostanete. Z tohto pohľadu je pre bežného motoristu určite výhodnejšie uzatvoriť havarijné poistenie cez Uzavripzp. Na čo sa však sústrediť pri jeho výbere a čo je dôležité porovnávať pri havarijnom poistení? Mnohé poisťovne sa snažia cez reklamy v novinách, televízii, či na internete motoristov presvedčiť, že práve ich poistenie je najlepšie. Na druhej strane však už nespomínajú všetky podmienky, ktoré musí poistenec akceptovať, aby sa dostal k peniazom v rámci poistného plnenia. Porovnanie ceny havarijného poistenia však musí urobiť každý záujemca na základe vlastných okolností. Pozrieme sa na niekoľko najdôležitejších parametrov, ktoré by si mal každý spotrebiteľ dobre všímať.

Cena a porovnanie havarijného poistenia

Zrejme najdôležitejší parameter porovnania, každý sa snaží nájsť najvýhodnejšie havarijné poistenie. Avšak nie vždy sa to najlacnejšie poistenie vyplatí. Ako sa vraví, nie sme takí bohatí, aby sme si mohli dovoliť kupovať lacné veci. Ušetriť niekoľko eur ročne, no zistiť, že pri dopravnej nehode vám poisťovňa odmietne preplatiť škodu vo výške stovák resp. tisícok eur, to by vám určite nepotešilo. Preto je potrebné k cene poistenia v porovnaní pristupovať s rozumom a hľadať kompromis medzi najlacnejším a najkomplexnejším havarijným poistením. Pri cene poistenia do výpočtu vstupuje viacero faktorov, medzi ktoré patria:

 • Vek a hodnota vozidla

Vozidlo na vozovkePri hodnote vozidla sa vodič môže rozhodnúť, či si auto poistí na aktuálnu alebo novú hodnotu. Ak sa rozhodne pre aktuálnu hodnotu, tak sa prihliada na vek vozidla a jeho opotrebovanie. Tento spôsob poistenia je lacnejší ako pri novej hodnote. Pri tej sa totiž určuje hodnota automobilu v roku jeho výroby. A následne pri čiastočnej škodovej udalosti budú vyplatené náhradné diely. Ak by došlo k totálnej škode, tak sa poistencovi vyplatí zostatková hodnota auta. Ak nechcete nižšie poistné plnenie, tak sa pozrite na poistenie finančnej straty od Uzavripzp.

 • Spoluúčasť poistenca

Pred podpisom poistnej zmluvy si môžete vybrať do akej výšky sa chcete podieľať na prípadnej vzniknutej škode. Čiže si zvolíte výšku spoluúčasti, tu je možné uvádzať v percentách alebo v minimálnej sume. Väčšina poisťovni si kladie podmienku spoluúčasti od min. 5 percent. I keď pri niektorých je možná aj nulová spoluúčasť, no v takom prípade musíte rátať s vyššou cenou mesačnej platby.

 • Vek vodiča

Poisťovne sa snažia eliminovať možné rizikové faktory a preto pri mladých vodičoch, ktorí často spôsobujú dopravné nehody sú nekompromisné a cena kasko poistenia môže byť aj o desiatky eur vyššia ako by to bolo pri skúsenom vodičovi.

Dajte pozor na bezškodový priebeh a pripoistenia

 • Bezškodový priebeh

Podobne ako pri minulom bode, poisťovňa skúma minulosť žiadateľa o poistku. V prípade, ak v minulosti nespôsobil žiadne škodové udalosti, dokáže ponúknuť poisťovňa veľmi výhodné ceny havarijného poistenia.

 • Pripoistenia

Cenu havarijného poistenia navyšujú aj ďalšie pripoistenia, pre ktoré sa môžete rozhodnúť. K veľmi populárnym pripoisteniam patrí poistenia čelného skla, pri ktorom vám poisťovňa uhradí opravu náhodne poškodeného alebo aj úplne zničeného čelného skla. Okrem neho si môžete pripoistiť napríklad aj poškodenie prírodnými živlami, poškodenie vandalmi, krádež batožiny alebo poistenie náhradného vozidla. Ak sa vám výsledná cena zdá vysoká, tak sa pozrite na tipy ako získať lacnú havarijnú poistku tu – https://www.uzavripzp.sk/8-tipov-pre-lacnejsie-havarijne-poistenie/.

Služby a pripoistenia havarijného postenia

K poisteniu patrí viacero služiebKaždá poisťovňa poskytuje rozličné služby, ktoré získate po uzatvorení havarijného poistenia. V ideálnom prípade ich možno ani nikdy nevyužijete, ale odporúčame vám ich radšej všetky poznať. Aby ste v krízovej situácii vedeli, že na čo máte bezplatný, resp. platený nárok. Medzi štandardné asistenčné služby vieme zaradiť:

 • Oprava na mieste
 • Odťah do najbližšieho servisu
 • Úschova nepojazdného vozidla
 • Odťah do miesta bydliska
 • Ubytovanie
 • Zabezpečenie náhradnej dopravy
 • Dovoz paliva

Poistné krytie pri havarijnom poistení

Ako sme už spomínali, každá poistná zmluva je individuálna a z toho dôvodu nie je možné celkom paušalizovať vyplatenie poistného krytia. Vyplatenie peňazí záleží od toho, či škodová udalosť bola vyhodnotená ako totálna škoda alebo len poškodenie vozidla. Ak sa jedná o „totálku“, tak poskytovateľ poistenia by mal vyplatiť sumu, ktorá zodpovedá hodnote vozidla v čase vzniku škodovej udalosti. Pri poškodení vozidla sa suma poistného krytia rozdeľuje medzi náklady na použité náhradné diely a zároveň aj na vykonanie servisných prác. O totálnej škode sa u väčšiny poisťovateľov hovorí, pokiaľ sa po nehode celková škoda pohybuje medzi 80 – 90 % zo všeobecnej hodnoty vozidla. V tomto prípade už nie je pre poisťovne rentabilné vynakladať finančné prostriedky na opravu vozidla.

Info: https://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive/motor-vehicle-registration_sk